Lisans Programı

Lisans Programı

Tarih lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı amaçlar. Lisans programının odağını Doğu Akdeniz tarihinin sosyal, ekonomik, politik, kültürel boyutları oluşturur. Gerek bu bölgenin tarihine, gerekse Asya ve Avrupa tarihine dünya tarihi açısından karşılaştırmalı ve disiplinler arası yaklaşımlar tarih lisans programını zenginleştirmektedir.

Bölüm lisans öğrencilerine esnek ve çok yönlü bir program sunmaktadır. Öğrenciler bölümün çekirdek programını oluşturan bir dizi ders ve bunları kendi ilgi alanları çerçevesinde tamamlayan çok sayıda seçmeli ders alırlar. Tarih ve sosyal bilimlere giriş, tarihsel çalışmanın yöntem ve kuramları, çağdaş dünyanın oluşumunu ele alan kapsamlı bir dünya tarihi, eski çağlardan modern döneme kadar Akdeniz, İslam ve Batı Avrupa uygarlıkları, Ortaçağdan modern döneme kadar Anadolu ve Balkanların toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel tarihi ve görsel ve maddi kültüre yaklaşımlar konularında dersler çekirdek programı oluşturur.

Bölümümüzde araştırma dilleri ana eğitim programının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Zorunlu olan Osmanlıca'ya Giriş derslerine ek olarak, Osmanlı Tarihi konusunda çalışmak isteyen öğrencilerimiz Osmanlı Paleografyası; Eski Yunan, Roma, Bizans Tarihi ve arkeolojisi veya Ortaçağ'dan Modern DÖnem'e Avrupa Tarihi ile ilgilenenler Eski Yunanca veya Latince; Doğu Asya Tarihi ile ilgilenenler ise Çince, Japonca veya Korece dersleri almaktadır.

Bölümümüz öğrencileri için Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Siyasel Bilimi ve Uluslarası İlişkiler ve Ekonomi bölümleri ile çift anadal programları mevcuttur.

LİSANS PROGRAMI

Birinci Dönem
HIST 101 Tarihsel Yöntem ve Kuram I (3)
HIST 105 Modern Dünyanın Oluşumu I (3)
PSY 101/POLS 101/PHIL 101 Psikoloji'ye Giriş / Siyaset Bilimi'ne Giriş / Felsefe'ye Giriş (3)
SOC 101 Sosyoloji'ye Giriş (3)
MATH 105 Sonlu Matematiğe Giriş (4)
HIST 103 Tarih Alanında Yazı Teknikleri (3)
İkinci Dönem
HIST 102 Tarihsel Yöntem ve Kuram II (3)
HIST 106 Modern Dünyanın Oluşumu II (3)
EC 102 Makroekonomiye Giriş (3)
ScE Bilim Seçmelisi (3)
AE 112** / LIT 212 İleri Düzeyde İngilizce II / Edebiyat Çalışmaları II (3)
HIST 100 Tarihe Giriş (3)
Üçüncü Dönem
HIST 221 / HIST 231 / HIST 232 / HIST 213 / HIST 214 

Ortaçağ Türk-İran Toplumları Tarihi (800-1250) / İslam Tarihi ve Toplumları 600-1000 / İslam Tarihi ve Toplumları 1000-1500 / Ortaçağ Avrupası Tarihi 400-1100 / Ortaçağ Avrupası Tarihi 1100-1450

(3)
HIST 241 Batı Avrupa Toplumları, Politika ve Kültür 1450 – 1750 (3)
TKL 101 Osmanlı Türkçesi I (4)
HIST 209 Tarihte Araştırma Yöntemleri I (4)
MLE Modern Dil Seçmelisi (3)
TK 221 Türkçe I (2)
Dördüncü Dönem
HIST 222 Osmanlı Tarihi 1300-1600 (3)
HIST 242 Batı Avrupa Toplumları, Politika ve Kültür 1750 – 1890 (3)
TKL 102 Osmanlı Türkçesi II (4)
HIST 210 Tarihte Araştırma Yöntemleri II (4)
MLE Modern Dil Seçmelisi (3)
TK 222 Türkçe II (2)
Beşinci Dönem
HIST 320 / 321 / 322 Ottoman History 1590-1790/Ottoman History 1790-1908/History of Modern Turkey (3)
TKL 215 Osmanlı Paleografyası I (3)

HIST 335 / 336

Bizans İmparatorluğu Tarihi, 4-9. Yüzyıllar / Bizans İmparatorluğu Tarihi, 9-15. Yüzyıllar (3)
HIST/COMP Bölüm içi serbest seçmeli / Bölüm dışı seçmeli (3)
MLE Modern Dil Seçmelisi (3)
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I (2)
Altıncı Dönem
HIST 320 / 321 / 322 Ottoman History 1590-1790/Ottoman History 1790-1908/History of Modern Turkey (3)
TKL 216 Osmanlı Paleografyası II (3)
HIST Bölüm içi kısıtlı seçmeli (3)
HIST/COMP Bölüm içi serbest seçmeli / Bölüm dışı seçmeli (3)
MLE Modern Dil Seçmelisi (3)
HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II (2)
Yedinci Dönem
HIST 401 Tarih Yazıcılığı I (3)
HIST/ COMP Bölüm içi serbest seçmeli / Bölüm dışı seçmeli (3)
HIST/COMP Bölüm içi serbest seçmeli / Bölüm dışı seçmeli (3)
Unrestricted Elective***** Serbest Seçmeli (3)
HIST 495 Tez I (3)
Eighth Semester
HIST 402 Tarih Yazıcılığı II (3)
HIST/COMP Bölüm içi serbest seçmeli / Bölüm dışı seçmeli (3)
HIST/COMP Bölüm içi serbest seçmeli / Bölüm dışı seçmeli (3)
Unrestricted Elective Serbest seçmeli (3)
HIST 496 Tez II (3)
TOPLAM: 139 kredi

 

Not: Yeterlilik sınavını C ile geçen öğrenciler ve ENGL 111 dersinde BB’nin altında not alan öğrenciler AE 112 dersini almak zorundadır.

Bilim Seçmelileri, başlangıç seviyesinde olan Fizik (STS 205, PHYS 111, PHYS 112, PHYS 205, PHYS 206), Kimya (CHEM 111, CHEM 112, STS 301 ve STS 302), Moleküler Biyoloji ve Genetik (BIO 121, SCI 101, 102) ve Çevre Bilimleri (ESC 301, ESC 305, ESC 306) dersleri arasından seçilmelidir.                   

Bölüm Dışı Seçmeliler, danışmanın onayladığı Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümlerinden seçilebilir.

Bölüm İçi Kısıtlı Seçmeliler,  Tarih Bölümü tarafından verilen Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi, Görsel Kültür, Maddi Kültür konularında verilen derslerden seçilebilir.

Serbest Seçmeliler, herhangi bir bölüm veya fakülte tarafından kredili verilen derslerdir. Öğrenciler azami iki pass/fail dersi bu kategoriden alabilirler.