Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programları

Tarih Bölümü öğrencileri Ekonomi, Felsefe, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleriyle çift anadal yapabilmektedir.

Tarih Bölümü Çift Anadal Danışmanı: Edhem Eldem
eldem@boun.edu.tr

Çift Anadal Yönetmeliği: http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Default.aspx?SectionID=277

Çift Anadal Programları:

Tarih - Ekonomi / Ekonomi - Tarih Programı

Tarih - Felsefe / Felsefe - Tarih Programı

Tarih - Psikoloji / Psikoloji - Tarih Programı

Tarih - Sosyoloji / Sosyoloji - Tarih Programı

Tarih - Türk Dili ve Edebiyatı / Türk Dili ve Edebiyatı - Tarih Programı

Tarih - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - Tarih Programı