Aslı Özyar

Ph.D., 1991, Bryn Mawr College

(90) (212) 359 6958

TB 410/C

Research Interests: 

Anadolu ve Geniş Mezopotamya Arkeolojisi, Sanat Tarihi ve Eskiçağ Tarihi; Doğu Akdeniz'de Kültürel Etkileşimler; Eskiçağ Anadolusunda Yazı ve Görsel; Tarihsel Mekanlar, Kutsal Mekanlar; Hafıza Anıtları; Hitit Çalışmaları; Luvi Çalışmaları; Hurri Çalışmaları; Kilikya Çalışmaları

Research Projects: 

BAP:

1996

Karatepe Kabartmalarının Yayına Hazırlanması. Boğaziçi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, No. 96 B 943 

2000-2002

Tarsus-Gözlükule Regional Project Phase I, No. 00 HB 901

2002-2005

Tarsus Regional Project Phase II, No. 02 R 101

2007

Tarsus-Gözlükule Kazısı, Mersin, 6.6.2007 tarihli 12296 sayılı T.C. Bakanlar Kurulu Kararı, www.tarsus.boun.edu.tr 

2007-2010

Tarsus Regional Project: Phase III. Boğaziçi Üniversitesi, Çok Disiplinli Bilimsel Araştırma Projesi No. 07 R 101, Proje yöneticisi.

(DPT) Kalkınma Bakanlığı:

2011- devam ediyor

Boğaziçi Üniversitesi Arkeoloji, Mimarlık Tarihi ve Kültürel Miras Projesi No. 2011H040150 

Teaching: 

HIST 211: Yakın Doğu'nun İlkçağ Tarihi ve Arkeolojisi I  

HIST 212: Yakın Doğu'nun İlkçağ Tarihi ve Arkeolojisi II

HIST 333: Hitit Tarihi ve Arkeolojisi

HIST 334: Anadolu Demir Çağı

Selected Publications: 

Books:

2003

Çambel, H. and A. Özyar, Karatepe-Aslantaş: Azatiwataya. Die Bildwerke, Philipp von Zabern, Mainz am Rhein.

Articles:

2014

Özyar, A. “Anatolia from 2000 to 550 BCE” in Colin Renfrew and Paul Bahn (eds.) Cambridge World Prehistory, pp. 1545-1570, Cambridge: Cambridge University Press.

2013

Özyar, A. “Writing on the Wall: Reviewing Sculpture and Inscription on the Gates of the Iron Age Citadel of Azatiwataya (Karatepe-Aslantaş)” in Redford, S. (ed.) Cities and Citadels, Ancient Near Eastern Studies Supplement Series (Ed. A. Sagona), 115-137, Leuven: Peeters Press.

2011

Mommsen, H., Mountjoy, P. M. and A. Özyar, “Provenance Determination of 30 Mycenean Vessels from the 1934-1939 Excavations at Tarsus by Neutron Activation Analysis” Archaeometry 53, 5: 900-915.

2008

Özyar, A. “Memoirs of Machteld Johanna Mellink.” Proceedings American Philosophical Society 152/3: 410-417.