Current Research Projects

2022 -  ... Yaşar Tolga Cora, Calouste Gulbenkian Foundation Research Grant # 266485, "Armenians and the Sericulture in the Ottoman Empire" (with Nicole van Os)

2021 -  ... Yaşar Tolga Cora, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi # 17941: İnas Mekteplerinde Halı Dokumacılığın Öğretilmesi: Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğunda Zanaatçilik ve Bir Geleneğin Kanonikleşmesi 

2021 -  ... Paolo Girardelli, Boğaziçi Üniversitesi BAP (Project Number:18302): Talents in Transition: Italian-Ottoman Networks, Migration and Mobility in the Architecture and Construction Sector

2020  -  ... Koray Durak, Mellon Foundation and Boğaziçi University Byzantine Studies Research Center project: "Byzantine-Islamic commerce in medicinal items."

The Interdisciplinary Research Project at Tarsus-Gözlükule - for more information: https://hist.boun.edu.tr/interdisciplinary-research-project-tarsus-gozlu....