Bektaşi Hafızasında Garp Ocağı Aşıkları

Tuesday, May 28, 2024 - 17:00
Location: 
Nafi Baba 103
Host: 
Cenk Güray
You are cordially invited to the upcoming lecture in the Nafi Baba Sufism Talks Series titled 'Bektaşi Hafızasında Garp Ocağı Aşıkları' by Cenk Güray. Additionally, the talk will be followed by a musical performance accompanied by Murat İçlinalça and İsmail Hakkı Demircioğlu. Please find attached the announcement poster.

The event is scheduled to take place in Nafi Baba Building 103 on May 28, 2024, at 17:00. Additionally, the lecture will be live-streamed via the following link: bit.ly/NafiBaba

ABSTRACT:
Bu konuşma 'Horasan İrfanı' kavramının melamet, ahilik ve abdallık gibi kavramların içinde 'saklı' özünün, Garp Ocağı Yeniçeri Aşıklarının Akdeniz ve 'Mağrip' ile bezenmiş sıra dışı anlatıları ve 'Bektaşilik'in' müzik hafızası aracılığıyla Ortaçağ'dan 20. Yüzyıl'a kadar nasıl taşındığının izini sürmeyi hedeflemektedir.

BIO:
Cenk Güray (Prof. Dr.)
Çalışma alanları “Teori ve icra açılarından makamsal müzik gelenekleri”, “Edvar Teorisi”, “Makam Analizinde Bilişim Uygulamaları” ve “bağlama icrası” üzerinde yoğunlaşmaktadır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yaparken aynı zamanda Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin de başkanlığını yürütmektedir.

Murat İçlinalça, Nişan Çalgıcıyan'ın öğrencisi olarak Ermeni (Apostolik) kilise müziği ve Anadolu inanç gelenekleri ile müzik ilişkisi gibi alanlar üzerinde yoğunlaşmakta ve Anadolu müzik kültürünün inançsal boyutunun, folklor ve mitoloji ile buluşmasına dair Gomidas'ın araştırmalarından beri gelen ortak hafızanın geleceğe taşınmasına emek veren çalışmalarını 'icracı, aktarıcı ve kaynak kişi' boyutlarında sürdürmektedir.

İsmail Hakkı Demircioğlu ülkemizin önde gelen halk müziği ses icracılarından olup, özellikle Ruhi Su Dostlar korosundaki geçmişi, Erkan Oğur ile ve bireysel olarak yaptığı çalışmalar doğrultusunda kültürümüze, Anadolu türkülerindeki 'insan' düşüncesinin aşıkların hafızalarına yansımasını irdeleyen ustalıklı icraları ile çok önemli düşünsel ve sanatsal katkılar sağlamaktadır.